Badanie zawiesi

Każdy posiadacz zawiesia jest odpowiedzialny za jego dobry stan techniczny, inspekcję i konserwację. Nowe zawiesia podczas pracy stopniowo się zużywają, co w konsekwencji może doprowadzić do ich niezamierzonego zniszczenia i awarii zawiesia oraz podwieszonego ładunku.

W celu uniknięcia awarii należy regularnie przeprowadzać badanie zawiesi i lin. Terminy przeprowadzanych badań określone są w normach branżowych oraz instrukcji użytkowania zawiesia dostarczonej przez producenta zawiesia. Ustawodawca wskazał w normach, że każde zawiesie powinno zostać poddawane kontroli bieżącej i kontroli okresowej. Kontrola bieżąca zawiesia powinna być wykonywana przez użytkownika zawiesia przed jego każdorazowym użyciem. Kontrola okresowa zawiesia powinna być wykonywana przez tzw „osobę kompetentną” – czyli ze stosownym doświadczeniem. Nasi pracownicy z wieloletnim doświadczeniem przeprowadzą dla Państwa badanie zawiesi.

Każda kontrola okresowa zawiesia zostanie potwierdzona wpisem do kartoteki zawiesia wraz z informacją o wyniku badania oraz terminie następnego. W przypadku konieczności naprawy wskażemy sposób i zakres naprawy. Oprócz zawiesi badaniom podlegają również trawersy, punkty ładunkowe, szelki bezpieczeństwa, zawiesia chwytno-zaczepowe oraz wciągniki.