Zawiesie łańcuchowe

Zawiesie łańcuchowe wykonywane jest w oparciu o normę PN-EN 818- Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków. Każde zawiesie łańcuchowe zaopatrzone jest w atest wyrobu /deklarację zgodności potwierdzająca zgodność wykonania z przedmiotowa normą. Zawiesie łańcuchowe wykonywane jest z różnych gatunków stali węglowej. Każdemu gatunkowi stali nadano klasę.

I tak zawiesie łańcuchowe można wykonać ze stali w klasie 6,8, 10 lub najnowszej 12-ej. Wyższy numer klasy stali oznacza zastosowanie stali o większej wytrzymałości. Zastosowanie stali o wyższej klasie pozwala wykonać zawiesie łańcuchowe o niższej wadze, co jest szczególnie istotne przy długim zawiesiu łańcuchowym lub o wysokim udźwigu. W zależności od możliwość zaczepienia ładunku zawiesie łańcuchowe może posiadać od jednego do czterech cięgien. Szczególnym przypadkiem jest zawiesie łańcuchowe o obwodzie zamkniętym. W takim zawiesiu łańcuchowym końce łańcucha są ze sobą połączone. Zawiesie łańcuchowe charakteryzuje się możliwością zastosowania ogromnej ilości zakończeń.

Na końcu cięgna możliwe jest zamocowanie: haka, szekli, krętlika, ogniwa, magnesu oraz zacisku do podnoszenia kręgów lub blach. Elementy te mocowane są na łańcuchu( cięgnie) za pomocą złączek z wbijanym klinem.