Zawiesia łańcuchowe

Zawiesia łańcuchowe są najbardziej trwałymi typami zawiesi. Zawiesia łańcuchowe wykonywane są z ogniwa stalowego, łańcucha nośnego, oraz armatury zamocowanej na łańcuchu. Wszystkie zawiesia łańcuchowe wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 818. Zawiesia łańcuchowe ze względu na budowę można podzielić na sześć rodzajów: zawiesia łańcuchowe w klasie 8, zawiesia łańcuchowe w klasie 10, zawiesia łańcuchowe w klasie 12, zawiesia łańcuchowe nierdzewne, zawiesia łańcuchowe ocynkowane, napinacze łańcuchowe.

Zawiesia łańcuchowe wykonywane są ze stali o różnej wytrzymałości. Wyższy numer klasy oznacza stal o większej wytrzymałości. Oznacza to, że stosując zawiesia łańcuchowe z wyższej klasy można wykonać zawiesia o identycznych wymiarach i wadze jak zawiesie z klasy niższej, ale o większym udźwigu. Wszędzie tak, gdzie zawiesia muszą pracować w środowiskach agresywnych ( oczyszczalnie ścieków, zakładany chemiczne, obory itp.) polecamy zawiesia łańcuchowe nierdzewne.

Do ich produkcji stosowane są stale nierdzewne. Nieco mniej odporne na działanie agresywnego środowiska od zawiesi łańcuchowych są zawiesia ze stali węglowej ocynkowanej. Osobną grupę zawiesi łańcuchowych stanowią napinacze łańcuchowe. Są to elementy nośne zabezpieczające ładunki przed przemieszczeniem jak np. ładunki samochodowe.