Odciągi linowe

Odciągi linowe są używane w konstrukcjach masztów i służą do zmiany obciążeń poziomych. Najczęściej są używane w masztach radiowych i żaglowych lub w turbinach wiatrowych i namiotowych. Odciąg linowy z jednej ze stron jest połączony z fundamentem, a z drugiej przegubowo łączy się z masztem.

Warunkiem dobrze zamontowanego odciągu linowego jest gwarancja, że będzie możliwe dostosowanie naciągu, wykonania pomiaru jego siły, a gdy mamy do czynienia z masztem radiowym, możliwość odizolowania od powierzchni podłoża. W zależności od rodzaju oraz wysokości konstrukcji, jednorazowo stosowanych jest kilka takich samych odciągów. Ich liczba jest zależna od przekroju masztu, a rozmieszczone są w równych odstępach wokół osi masztu. Istotne jest również to, aby były nachylone pod identycznym kątem. W przypadku odciągów różnych poziomów, nie muszą być one do siebie równoległe, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie były.

W ofercie posiadamy odciągi linowe, które posiadają wszystkie niezbędne atesty i spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa oraz solidności. Ponadto, są wytrzymałe i odporne na korozję w różnych warunkach atmosferycznych, zarówno w bardzo niskiej jak i bardzo wysokiej temperaturze.