Badanie zawiesi

W trakcie użytkowania zawiesia są narażone na zużycie lub starzenie, co może doprowadzić do ich zniszczenia. Zawiesia powinny więc być regularnie sprawdzane pod względem ich sprawności. Kontrole okresowe i badanie zawiesi to najskuteczniejszy sposób zapobiegania przed nieprzewidzianą awarią.
Zgodnie z obowiązującym prawem, użytkownik zawiesia jest odpowiedzialny za jego inspekcję, konserwację i użytkowanie w sposób wskazany przez producenta lub normy branżowe.
Kontroli okresowej oraz badaniom podlegają:

 • zawiesia linowe
 • zawiesia łańcuchowe
 • zawiesia pasowe
 • zawiesia wężowe
 • trawersy
 • szakle, śrub z uchem, punkty ładunkowe itp.
 • wciągniki
 • zawiesia chwytno-zaczepowe
 • suwnice ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego podlegające UDT
  Poniższe normy wskazują konieczność przeprowadzania badań okresowych:
 • wciągniki łańcuchowe: Dziennik Ustaw nr 193 z dnia 29.10.2003
 • zawiesia chwytne i zaczepowe: PN-84/M-84702
 • zawiesia łańcuchowe: EN 818-1 do 6 części składowe zawiesi: EN3091 do 3095
 • zawiesia pasowe: EN 1492
 • zawiesi z lin stalowych: PN-EN 13414 oraz PN-92/M-84720

Normy europejskie wskazują, że badania okresowe jak i kontrole zawiesi mogą przeprowadzać „kompetentne osoby”. Badania zawiesi muszą być wykonywane co najmniej raz w roku, pod warunkiem pracy jednozmianowej. Przy intensywnej pracy lub pracy wielozmianowej badania zawiesi powinny być wykonywane częściej niż raz w roku. Częstotliwość badań zaproponujemy Państwu po zapoznaniu się ze specyfiką pracy w Państwa zakładzie. Pracownicy naszej firmy posiadają odpowiedni przeszkolenie, potwierdzone stosownymi uprawnieniami i doświadczenie, aby sprostać temu zadaniu. Jednocześnie jesteśmy uprawnieni przez Urząd Dozoru Technicznego do konserwacji dźwignic ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego.
Podczas badania, każdemu zawiesiu zostanie założona kartoteka. Określimy w niej stan zawiesia, metodę przeprowadzonego badania, rodzaj uszkodzenia, sposób naprawy, datę kolejnej kontroli. Określimy, czy zawiesie można w sposób bezpieczny użytkować lub metodę i zakres naprawy, ewentualnie zalecimy wycofanie z eksploatacji.
Będziemy również pilnować za Państwa następnych okresów badań i przypominać o nich z wyprzedzeniem.